Vattenvägar

Jam session 1998
Från utställningsserien Vattenvägar
Konstmuseum Ystad

with:
Matthias Bauer
Axel Dörner
Mats Gustafsson
Per-Åke Holmlander
Sven-Åke Johansson
Sten Sandell
Raymund Strid

Diktläsning av Warnke, Kirsch, Erb, Aigner
Boken är tryckt i 30 exemplar
book with CD
limited art edition 30 copies

1998 published Ystads Konstmuseum (SE)