Tjo och Tjim

...Och inget annat GUSH and Sven-Åke Johansson

Mats Gustafsson: s. ts. flutophone
Sten Sandell: p.sampling keyboard
Raymond Strid: perc. guit.banjo
Sven-Åke Johansson: voc.acc.

All compositions by Gush and Sven-Åke Johansson-Halldin
Lyrics by Sven-Åke Johansson-Halldin
Cover by SÅJ
Photos by Edward Jarvis
Recorded at Fylkingen, Stockholm 1989

1989 LP Dragon DRLP 192 (sold out)